lørdag 8. januar 2011

2010/2011

På nyttårsskifte befant jeg meg på toppen av Hana, med kamera.